สตส.สส  ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 10/2557 (22/10/57)...
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 08.50 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการเเทนหัวหน้า...
รับมอบนโยบายการทำงาน ปี 2558 จากอธิบดีฯ ผ่าน VDO Conference (10/10/57)...
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการเเทนหัวหน้า...
สตส.สส. ออกให้บริการประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข(09/10/57)...
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้ออกให้บริการประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดบางเเคกลาง...
สตส.สส. สอนบัญชี รับ-จ่าย ให้เเก่ สมาชิก สอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ(03/10/57)...
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เป็นวิทยากรในการสอนเเนะบัญชี ...
ตัดสินการประกวด "คนรักบัญชีประกอบอาชีพ ครั้งที่ 3" (24/09/57)...
วันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการ ชมรมครูบัญชีจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพิจารณาตัดสินการประกวด "คนรักบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ครั้งที่ 3" ณ สำนักงานตรวบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว...
ประชุมสัมนา"โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินเเละการบัญชี เพื่อพัฒนาสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร" (24/09/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท โดยมีตัวเเทนจากสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม...
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (18/09/57)...
วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้มีการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล จำนวน 20 ราย ...
รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกันยายน (16/09/57)...
วันนี้เวลา 15.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าตรวจเยี่ยมเเละติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2557 โดยมีนางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้า...
ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 9/2557 (03/09/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมประชุมสำนักงานครั้งที่ 9/2557 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำเเนวทางการปฏิบัติงานตาม Road Map ปี 2558 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม...
สตส.สส.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมตรวจฯ ครั้งที่ 6/2557 ผ่าน VDO Conference (29/08/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมเข้าประชุมผู้บริหารกรมตรวจฯ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ...
สตส.สส.ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามเเผนการตรวจราชการ
รอบที่2 (21/08/57).
..
นายวราวุธ ขันติยานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เขต 4 เเละ 5 ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน...
ประชุมชมรมครูบัญชีระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 (20/08/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวศิริพร สุขประสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย นายธนัย พ้นภัย ประธานชมรมครูบัญชีระดับจังหวัดฯ ได้จัดประชุมเพื่อ...