สตส.สส. ซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติงานสาบสอบบัญชี ปี 2558  (31/10/57)...
นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำเเหน่งหัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เเละวางเเผนงานสอบบัญชีเเต่ละสายตามเเนวทาง...
สตส.สส ร่วมพิธีเปิดในโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) (29/10/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำเเหน่งหัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยพนักงานราชการ...
สตส.สส. ร่วมประชุม Video Conference เรื่อง ตลาดนัดเกษตรกร (24/10/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เเละเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมทางไกล เเบบ Video Conference เรื่อง ตลาดนัด...
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช (23/10/57)...
นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
สตส.สส. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (22/10/57)...
ข้าราชการ เเละลูกจ้าง ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมกันปลูกเเละบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" 21 สิงหาคม 2557 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย ...
สตส.สส. ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 10/2557 (22/10/57)...
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 08.50 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการเเทนหัวหน้า...
รับมอบนโยบายการทำงาน ปี 2558 จากอธิบดีฯ ผ่าน VDO Conference (10/10/57)...
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการเเทนหัวหน้า...