การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อประกอบการประชาพิจารณ์ การทบทวนเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ  อ่านต่อ...
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดสมุทรสงคราม (16/7/2559)
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายอุทัย สิงโตทอง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดสมุทรสงคราม  อ่านต่อ...
ประชุมสำนักงานประจำเดือน สิงหาคม 2559 (16/7/2559)
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำเดือน สิงหาคม 2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบาย  อ่านต่อ...
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (15/7/2559)
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. นางมัณฑนา บุญอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีครัวเรือน และแจกเอกสาร อ่านต่อ...
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือประมงวัดปากสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม (14/7/2559)
วันที่ 14 สิงหาคม 2559 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือประมงวัดปากสมุทร หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อ่านต่อ...