สตส.สส.สอนแนะให้ความรู้การทำบัญชี (24/6/2559)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม โดย นางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ...

อ่านต่อ...      
นายธนัย พ้นภัย ประธานชมรมครูบัญชีอาสา จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครูบัญชีอาสา ครั้งที่ 3/2559 (22/6/2559)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.นายธนัย พ้นภัย ประธานชมรมครูบัญชีอาสา จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครูบัญชีอาสา ครั้งที่ 3/2559 ...

อ่านต่อ...      
สตส.สส.ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิดแพรกหนามแดง จำกัด (22/6/2559)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบ ...

อ่านต่อ...      
สตส.สส.สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้นำ” (22/6/2559)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.นางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน ...

อ่านต่อ...      
สตส.สส.สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ "ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559” (21/6/2559)
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น.นางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้กับผู้เข้ารับ ...

อ่านต่อ...