งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (22/7/2559)
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 น. นายอำพล อังคภาภรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ่านต่อ...
ประชุมคณะกรรมการ สอ.รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด (21/7/2559)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. นางมัณฑนา บุญอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม อ่านต่อ...

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวายเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

(21/7/2559)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการคณะกรรมการร้านจิตรลดาเป็นประธานในงานบำเพ็ญกุศลถวายเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  อ่านต่อ...

"เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา" (16/7/2559)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดศูนย์บริการ  อ่านต่อ...

สตส.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด (14/7/2559)

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อ่านต่อ...