เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรไม้ผลสมุทรสงคราม จำกัด (17/5/2559)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม โดย นางมัณฑนา บุญอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรไม้ผล ...
สอนแนะการจัดทำบัญชีตามหลักสูตรบัญชีแก้จน และบัญชีชี้ทางรวยให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 (17/5/2559)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น. นายอรรถวุฒิ กลัดสมบูรณ์ ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีตามหลักสูตรบัญชีแก้จน และบัญชีชี้ทางรวยให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของ ...
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชี 31 ธันวาคม 2558  (17/5/2559)
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม โดยนางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว จำกัด ...
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์บำรุงรักษาต้นไม้ประจำสำนักงานฯ เนื่องในโอกาส "วันรักต้นไม้" ประจำปี 2559 (17/5/2559)
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์บำรุงรักษาต้นไม้ประจำสำนักงานฯ เนื่องในโอกาส "วันรักต้นไม้" ...
สอนแนะการจัดทำบัญชีตามหลักสูตรบัญชีแก้จน และบัญชีชี้ทางรวยให้แก่เกษตรกร (16/5/2559)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น. นายอดิศักดิ์ ช่วงแย้ม และ นายอโนชา หลีสุวรรณ์ ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีตามหลักสูตรบัญชีแก้จน และบัญชีชี้ทางรวยให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม ...