โครงการ รณรงค์ทำความสะอาดเเม่น้ำ คูคลอง (19/03/58)
นางมัณฑนา  บุญอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดคลอง ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารทรัพยากรธรรมชาติเเละ...
โครงการ ผู้ว่าฯพาเข้าวัด ในวันธรรมสวนะ(19/03/58)
หัวหน้าฯ สตส.สส. นำข้าราชการ เเละลูกจ้างเข้าร่วมพิธีตักบาตร ในโครงการ ผู้ว่าฯพาเข้าวัดในวันธรรมสวนะ "กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5" ณ ศาลาการเปรียญวัดบางน้อย  ต.จอมปลวก...
โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ (19/03/58)
หัวหน้าฯ สตส.สส. เข้าร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 129,000 คน ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ...
โครงการ รณรงค์การผลิตเเละใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อต้นทุนการผลิต ปี 2558 (17/03/58)
หัวหน้าฯ สตส.สส. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์การผลิตเเละการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 58 บริเวณเเปลงนา หมู่9 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดฯได้จัด...
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ อบต.เเหลมใหญ่ (12/03/58)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้เเจกเอกสาร ให้บริการสอนเเนะ ให้คำปรึกษาถึงวิธีการลงบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เเละต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง จัดนิ...
เกษตรเเละสหกรณ์จังหวัด จัดโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ฯ (11/03/58)
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมจัดนิทรรศการ การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน เเละบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังได้...
สตส. สมุทรสงคราม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมฯผ่าน Video Conference ครั้งที่ 3/2558 (09/03/58)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย น.ส.ขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมข้าราชการเเละลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ....