หัวหน้าฯ สตส.สส. ร่วมพิธีเปิด "ตลาดนัดไทยช่วยไทย ไทยยิ้มได้" (19/05/58)
นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย ไทยยิ้มได้" ต.ท้าย...
สตส.สส. ร่วมจัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขึ้นพื้นฐาน (18/05/58)
นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางนกเเขวก จำกัด โดยมี...
สตส.สส. ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีฯ ณ วัดบางกุ้ง (14/05/58)
นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ สอนเเนะ การจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน บัญชีจ้นทุนอาชีพ โดยมีเกษตร...
สตส.สส. เข้าร่วมประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำปี 2558 เรื่อง "ก้าวสู่ทรรศวรรษที่สองสร้างครูบัญชีต้นเเบบสู่ความเป็นเลิศ" ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเเรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร (13/05/58)
สตส.สส. ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนารถ เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข
วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธฺ์ (10/05/58) อ่านต่อ 
สตส.สส. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ควบคุมการเเจ้งเข้า-ออก เรือประมง (Point in - Port out) (06/05/58)
นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ควบคุมการเเจ้งเข้าออกเรือประมง ณ ศูนย์วิทยุประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม ม.10 ต.ลาดใหญ่ ...
สตส.สส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( 25/04/58)
นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวาย...
สตส.สส. จัดพิธีสรงน้ำพระ เเละรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ( 24/04/58)
สตส.สส. จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน เเละรดน้ำขอพร นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนัก...
ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯรัตนาราชสุดา ( 24/04/58)
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ณ บริเวณท่าน้ำอบต.เเหลมใหญ่ ในการนี้นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์...