ประชุมบูรณาการแนวทางการยกระดับชั้นสหกรณ์ ปี 2560 (22/11/2559) 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางมัณฑนา บุญอินทร์
สตส.สส.ร่วมดูแลภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน (22/11/2559)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมกันเก็บเศษขยะ
สตส.สส.ร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี”(22/11/2559)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน
อบรมซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์(EWP) (18/11/2559) 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดอบรมซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (17/11/2559)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. นายอุทัย สิงห์โตทอง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ในการนี้