พิธีทำบุญเมืองสมุทรสงคราม (28/4/2559)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองสมุทรสงครามในการนี้ นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ...
อ่านต่อ...      
นายอดิศักดิ์ ช่วงแย้ม และ นายอโนชา หลีสุวรรณ์ ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีตามหลักสูตรบัญชีแก้จน และบัญชีชี้ทางรวยให้แก่เกษตรกร (28/4/2559)
 
เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม ประเมินศักยภาพและเพิ่มทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และกิจกรรมเพิ่มทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (26/4/2559)
 
หน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เดินทางลงพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ นางสาวพิมมาดา เหล็กดี ครูบัญชีของจังหวัดสมุทรสาคร(26/4/2559)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 8.00 น. นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เดินทางลงพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ นางสาวพิมมาดา เหล็กดี ครูบัญชีของจังหวัดสมุทรสาคร ...
อ่านต่อ...     
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม (25/4/2559)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำทีมผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรินทร์ วทัญญู ในโอกาสเดินทางเข้า ...

อ่านต่อ...