จัดนิทรรศการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ รร.บ้านยายเเพง (20/11/57)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางมัณฑนา  บุญอินทร์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมพนักงาน ออกพื้นที่ให้บริการรประชาชนในโครงการ
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2558
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 (19/11/57)
ร่วมประชาคมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรฯ (19/11/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมประชาคมเเบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเกษตรของเกษตรกร พื้นที่เป้าหมายใหม่ (หมู่ 8 , 9 ต.บางคนที) ในโครงการพัฒนาเกษตร..
วิทยากรบัญชีรับ-จ่าย ต้นทุนประกอบอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านสารภี(19/11/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชการตรวจสอบบัญชี ได้เป็นวิทยากรในการสอนบัญชี ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านสารภี โดยมี..
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาเเห่งฝนหลวง (14/11/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางมัณฑนา บุญอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิม..
คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (13/11/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้ออกพื้นที่ เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนรายใหม่ในจังหวัดฯ ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เเละมีผลการประเมินศักยภาพ อยู่ในระดับดี..
ร่วมกิจกรรม โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" (04/11/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา...