สตส. สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในเทศกาล
วันมาฆบูชา (03/02/58)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558  เวลา 13.30 น.  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนาง ...
หน.สตส.สมุทรสงคราม ร่วมประชุม Conferences การบูรณาการแผนงาน โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายเเละยุทศาสตร์ในพื้นที่ระดับจังหวัด (27/02/58) อ่านต่อ
สตส.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันสหกรณ์เเห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สหกรณ์ประมงเเม่กลอง จำกัด (26/02/58) อ่านต่อ
หัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ วัดอัมพวัน (24/02/58)
นายวิโรจน์ ชลวิริยะกุล เกษตรเเละสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามนำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ ในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ...
สตส. สมุทรสงคราม สอนเเนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (20/02/58)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดอบรมสอนเเนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) จำนวน 24 คน ...
สตส. สมุทรสงคราม สอนเเนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (19/02/58)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดอบรมสอนเเนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) จำนวน 13 คน ...
สตส. สมุทรสงคราม สอนเเนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (17/02/58)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดอบรมสอนเเนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) จำนวน 20 คน ...
สตส. สมุทรสงคราม สอนเเนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (16/02/58)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดอบรมสอนเเนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนยุวเกษตรโรงเรียนวัดบางเเคกลาง ชั้น ป.4 - 6 จำนวน 19 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับ...
สตส. สมุทรสงคราม สอนเเนะบัญชีรับ - จ่าย ในโครงการ "คนรุ่นใหม่ใส่ใจการทำบัญชี" (13/02/58)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เรื่อง "คนรุ่นใหม่ใส่ใจการทำบัญชี" เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ...
สตส. สมุทรสงครามร่วมจัดนิทรรศการโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดปราโมทย์ (12/02/58)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ในโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดปราโมทย์ โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี มีการนำสมุดบัญชีรับ-จ่าย..
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เเละคณะ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน... (09/02/58)