รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกันยายน  (16/09/57)...
วันนี้เวลา 15.00 น. นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าตรวจเยี่ยมเเละติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2557 โดยมีนางสาวช่อทิพย์  พานารถ หัวหน้า...
ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 9/2557 (03/09/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมประชุมสำนักงานครั้งที่ 9/2557 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำเเนวทางการปฏิบัติงานตาม Road Map ปี 2558 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม...
สตส.สส.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมตรวจฯ ครั้งที่ 6/2557 ผ่าน VDO Conference (29/08/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมเข้าประชุมผู้บริหารกรมตรวจฯ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ...
สตส.สส.ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามเเผนการตรวจราชการ
รอบที่2 (21/08/57).
..
นายวราวุธ ขันติยานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เขต 4 เเละ 5 ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน...
ประชุมชมรมครูบัญชีระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 (20/08/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวศิริพร สุขประสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย นายธนัย พ้นภัย ประธานชมรมครูบัญชีระดับจังหวัดฯ ได้จัดประชุมเพื่อ...
สตส.สส. ร่วมจัดกิจกรรม "เกษตรกรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" (12/08/57)...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดศูนย์บริการช่วยเหลือเกษตรกรด้านบัญชีเคลื่อนที่ ในโครงการคลินิคเกษตรกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ณ วัดภูมรินทร์กุฏีทอง โดยมีการให้...
สตส.สส.ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหา มหาราชินี (12/08/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เเละจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหาคม 2557" ณ หอประชุมองค์..
อ่านต่อ
ทำบุญสำนักงาน เเละการบรรยายธรรมพิเศษ (05/08/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อเสริมสร้างความป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยเวลา 09.30 น. ได้ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน ต่อมาเวลา 11.0 น. จัดให้มีพิธี..
อ่านต่อ
กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning Day (04/08/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน ตามเเผนรณรงค์การทำกิจกรรมตามโครงการ ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง..
อ่านต่อ
สตส.สส.จัดโครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง" (28/07/57)...เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดโครงการ รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้..
อ่านต่อ
สตส.สส. จัดกิจกรรม "ต้นไม้เเห่งความดี" (18/07/57)...เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.09 น.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมกันจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ในกิจกรรม "ต้นไม้เเห่งความดี" และเเจกสมุดบันทึกความดี..
อ่านต่อ
สตส.สส.ร่วมประชุมซักซ้อมผ่าน vdo conference (17/07/57)...เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมประชุมซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติงานในโครงการเร่งด่วนของ คสช. โดยได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสัมนาครูบัญชี เเละการร่วมบูรณาการในการอบรม..
อ่านต่อ
สตส.สส. จัดประชุมซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (10/07/57)...เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย นายธนัย พ้นภัย ประะานชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี..
อ่านต่อ
สตส.สส. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา (9/07/57)...เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าทำงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน..
อ่านต่อ
สตส.สส. จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 6/2557 (30/06/57)...นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้างในสังกัด ร่วมปรชุมสำนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เพื่อติดตามความก้าวหน้าใน..
อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการควบคุมภายในของสหกรณ์(18/06/57)...นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน เเละวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง ในโครงการส่งเสริมเสริมความรู้..
อ่านต่อ
สอนเเนะการจัดทำบัญชีในโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ปี 2557 (17/06/57)...เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้เป็นวิทยากรในการสอนบัญชี รับ-จ่าย เเละบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ ..
อ่านต่อ
สอนเเนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเเก่เครือข่ายผู้ประสานงานระดับตำบล (17/06/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวศิริพร สุขประสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้เป็นวิทยากรในการสอนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เเก่ผู้เเทนเกษตรกร..
อ่านต่อ
ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 6/2557 ประจำเดือนมิถุนายน (13/06/57)...เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุมสำนักงานฯ ..
อ่านต่อ
ผอ.สตท.10 ร่วมพิจารณาให้คะเเนนการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต (12/06/57)...นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 พร้อมด้วย นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา..
อ่านต่อ
สตท.10 ติดตามผลเเละประเมินผลการจัดอบรมตามผลผลิตที่ 2 (06/06/57)...วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชรี รัตนประเสริฐ ผอ.กลุ่มเเผนงานเเละติดตามผลประเมินผล ได้ลงพื้นที่ประเมินผลการจัดอบรมตามแผนงาน จำนวน 4 โครงการ เเก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เเละ..
อ่านต่อ
สตส.สส. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต้นทุนประกอบอาชีพ Smart Farmer (05/06/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ ต.เเพรกหนามเเดง เเละ ต.วัดประดู่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลต้นทุนประกอบอาชีพ Smart Farmer ต้นเบบด้านบัญชี เพื่อรวบรวมข้อมูลเเละดำเนินการ..
อ่านต่อ
สอนเเนะการจัดทำบัญชีฯ ตามโครงการ Smart Farmer ณ หอประชุมอำเภออัมพวา (05/06/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา ได้จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นเกษตรกร..
อ่านต่อ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท.10 ร่วมกับ สตส.สมุทรสงคราม ได้ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมก่อนการติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop Hub) (08/05/57)...กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 นำโดย นางสาวเพ็ญสุดา คุ้มฉายา หัวหน้ากลุ่มฯ และคณะ ..
อ่านต่อ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดเก่นจันทร์เจริญ (08/05/57)... นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชี..
อ่านต่อ