สตส.สส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( 25/04/58)
นายปัญญา  งานเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวาย...
สตส.สส. จัดพิธีสรงน้ำพระ เเละรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ( 24/04/58)
สตส.สส. จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน เเละรดน้ำขอพร นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนัก...
ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯรัตนาราชสุดา ( 24/04/58)
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ณ บริเวณท่าน้ำอบต.เเหลมใหญ่ ในการนี้นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์...
ร่วมพิธีเปิดงาน "ผู้สูงอายุมีคุณค่า ผู้สร้างประโยชน์ให้เเก่สังคมไทย" ( 23/04/58)
หน.สตส.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดงานวัน ."ผู้สูงอายุมีคุณค่า ผู้สร้างประโยชน์เเก่สังคมไทย" โดยมีผู้สูงอายุจาก 3 อำเภอ เข้าร่วมงานกว่า1,500 คน โดยมีนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การ...
เปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ( 23/04/58)
นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานคุ้มครองผู้บริโภคไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ลานไทร บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม...
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรเเละสหกรณ์ของจังหวัดฯ ครั้งที่2/2558 ( 22/04/58)
นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรเเละสหกรณ์ของจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัด...
ประชุมเชิงปฏิบัติการเเละเเก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัด(20/04/58)
นางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันเเละเเก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ในการนี้ สำนักงานตรวจ...
โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด ในวันธรรมสวนะ ณ วัดปรกสุธรรมาราม (17/04/58)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำข้าราชการ เเละพนักงานราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร ในโครงการผู้ว่าพาเข้าวัด ในวันธรรมสวนะ กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมี...
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนฯ(09/04/58)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนด้านการช่วยเหลือด้านบัญชี เเจกเอกสาร เเละสอนเเนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย เเละบัญชีต้นทุน...
พิธีมอบเกียรติบัตรเเละรางวัลในโครงการ "คนรักบัญชีต้นทุนอาชีพ ครั้งที่ 3" (06/04/58)
นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนัย พ้นภัย ประธานชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบเกียรติบัตร...
สตส.สส. ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปี 2558" (06/04/58)
สตส.สส. ร่วมพิธีเปิดโครงการ "วันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2558" (02/04/58)
นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2558 ณ ศาลาการเปรียญวัดอัมพวันเจติยาราม เเละมีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้เเก่ผู้ร่วม ...