กิจกรรม "ต้นไม้เเห่งความดี" (18/06/57)...เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.09 น.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมกันจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ในกิจกรรม "ต้นไม้เเห่งความดี" และเเจกสมุดบันทึกความดี..
อ่านต่อ
ประชุมซักซ้อมผ่าน vdo conference (17/06/57)...เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมประชุมซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติงานในโครงการเร่งด่วนของ คสช. โดยได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสัมนาครูบัญชี เเละการร่วมบูรณาการในการอบรม..
อ่านต่อ
ซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (10/06/57)...เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย นายธนัย พ้นภัย ประะานชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีระดับ..
อ่านต่อ  
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา (9/06/57)...เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าทำงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญ..
อ่านต่อ
ประชุมสำนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 6/2557 (30/06/57)...นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้างในสังกัด ร่วมปรชุมสำนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติ..
อ่านต่อ  
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการควบคุมภายในของสหกรณ์(18/06/57)...นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน เเละวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง ในโครงการส่งเสริมเสริมความรู้..
อ่านต่อ
สอนเเนะการจัดทำบัญชีในโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ปี 2557 (17/06/57)...เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้เป็นวิทยากรในการสอนบัญชี รับ-จ่าย เเละบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ ..
อ่านต่อ
สอนเเนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเเก่เครือข่ายผู้ประสานงานระดับตำบล (17/06/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวศิริพร สุขประสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้เป็นวิทยากรในการสอนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เเก่ผู้เเทนเกษตรกร..
อ่านต่อ  
ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 6/2557 ประจำเดือนมิถุนายน (13/06/57)...เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุมสำนักงานฯ ..
อ่านต่อ  
ผอ.สตท.10 ร่วมพิจารณาให้คะเเนนการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต (12/06/57)...นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 พร้อมด้วย นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา..
อ่านต่อ
สตท.10 ติดตามผลเเละประเมินผลการจัดอบรมตามผลผลิตที่ 2 (06/06/57)...วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชรี รัตนประเสริฐ ผอ.กลุ่มเเผนงานเเละติดตามผลประเมินผล ได้ลงพื้นที่ประเมินผลการจัดอบรมตามแผนงาน จำนวน 4 โครงการ เเก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เเละ..
อ่านต่อ
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต้นทุนประกอบอาชีพ Smart Farmer (05/06/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ ต.เเพรกหนามเเดง เเละ ต.วัดประดู่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลต้นทุนปะกอบอาชีพ าก Smart Farmer ต้นเบบด้านบัญชี เพื่อรวบรวมข้อมูลเเละดำเนินการจัดทำศูนย์..
อ่านต่อ
สอนเเนะการจัดทำบัญชีฯ ตามโครงการ Smart Farmer ณ หอประชุมอำเภออัมพวา (05/06/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา ได้จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นเกษตรกร..
อ่านต่อ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท.10 ร่วมกับ สตส.สมุทรสงคราม ได้ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมก่อนการติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop Hub) (08/05/57)...กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 นำโดย นางสาวเพ็ญสุดา คุ้มฉายา หัวหน้ากลุ่มฯ และคณะ ..
อ่านต่อ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดเก่นจันทร์เจริญ (08/05/57)... นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชี..
อ่านต่อ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเเก่เกษตรกร เพื่อเตรียมพร้อมเริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิตของจังหวัด (02/05/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมทางไกลเเบบ Video Conference ผ่านเครือข่ายมหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเเก่เกษตรกร ..
อ่านต่อ
พิธีมอบป้ายโครงการฯ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผลิตมะพร้าวเเละส้มโอครบวงจรในเขตเกษตรโซนนิ่ง ปี 2557 (25/04/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีมอบป้ายโครงการ และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกร ในโครงการผลิตมะพร้าว..
อ่านต่อ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร ครั้งที่ 3/2557 (24/04/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2557 โดยมี นายวิโรจน์ ชลวิริยะกุล เกษตรเเละสหณ์กรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน..
อ่านต่อ
ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย Smart farmer เเละ Smart Officer (23/04/57)...นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2557 โดยมี นายเจน..
อ่านต่อ