สอนเเนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย  ให้เเก่เกษตรกรพื้นที่ ต. เเควอ้อม (27/01/58)
นางณัฐนันท์  ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  พร้อมด้วย นายอโนชา หลีสุวรรณ์ ครูบัญชีประจำตำบลเเควอ้อม  ได้เป็นวิทยากรในการสอนบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน เเละบัญชี..
ประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่าน VDO Conference ครั้งที่  2/2558  (26/01/58)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558  เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2558  ผ่านระบบ VDO Conference..
สอนเเนะการจัดทำบัญชี ในโครงการ Smart Farmer  (22/01/58)
สำนักงานเกษตรเเละสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer แก่..
สอนเนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ณ โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพ ต.บ้านปากมาบ (21/01/58)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม โดย นางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้เป็นวิทยาการสอนเเนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน แก่ ..
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ติดตามการจัดทำบัญชีของนักเรียน ตามโครงการ
"ต้นกล้า นักบัญชี ทำความดีถวายพ่อของเเผ่นดิน"  ของโรงเรียนวัดเเก่นจันทร์  (21/01/58)
ร่วมทำบุญใส่บาตร ในโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดในวันธรรมสวนะ (19/01/58)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม เวลา 08.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางมัณฑนา บุญอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้ร่วมทำบุญใส่บารตถวายภัต ..
สตส.สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมการจัดทำบัญชีต้นกล้าฯ รร.วัดเเก่นจันทร์ฯ (14/01/58)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละติดตามการจัดทำบัญชี ของนักเรียนโรงเรียนวัดเเก่นจันทร์ เพื่อกระตุ้นติดตามการจัดทำบัญชีโรงเรียน..
สตส.สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฯ (14/01/58)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้ตรวจเยี่ยม วสช.กลุ่มเเม่บ้านเกษตรบางนางลี่รวมใจ เเละ วสช. ผลไม้เเช่อิ่มกลับชาติ เพื่อสอนเเนะเเละติดตามการจัดทำ..
สตส.สมุทรสงคราม ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช (14/01/58)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมกับเกษตรอำเภอบางคนที ได้จัดอบรมโครงการลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช ประจำปี 2558 ในการนี้ สำนักงาน..
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เเละ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (14/01/58)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เเละ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (13/01/58)
ผอ.สตท.10 ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพยายเเพง (09/01/58)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เเละ นายโชติวิชญ์ เสือเล็ก พร้อม..
สตส.สมุทรสงคราม ออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ (08/01/58)
เมื่อวันที่ 8 มกราคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางมัณฑนา บุญอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นำพนักงานในสังกัด ออกให้บริการประชาชน ..