สตส.สส. สอนเเนะการจัดทำบัญชีเเก่สมาชิกโครงการสายใยรักฯ ต.ยายเเพง (16/12/57)
เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมโครงการผลิตสอนค้าเกษตรปลอดภัยเเละได้มาตรฐาน และได้สอนเเนะ....
สตส.สส. สอนเเนะการจัดทำบัญชีเเก่สมาชิกโครงการสายใยรักฯ ต.ตลองเขิน (12/12/57)
เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมโครงการผลิตสอนค้าเกษตรปลอดภัยเเละได้มาตรฐาน....
สตส.สส. สอนเเนะการจัดทำบัญชีในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (12/12/57)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เป็นวิทยากรสอนบัญชีรับ-จ่ายในเครัวเรือน....
สตส.สส. ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อบต.คลองโคน (11/12/57)
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดนิทรรศการสอนเเนะ การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ เเละบัญชีต้นกล้าให้เเก่เกษตร....
สตส.สส. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (09/12/57)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม เวลา 09.09 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ รวมพลังต่อต้านการทุจริต เเละหล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันต่อต้าน....
สตส.สส. ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวา (05/12/57)
 นางมัณฑนา บุญอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นำพนักงานราชการเเละลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เเละพิธีถวายสัตย์ปฏิฏาณเพื่อเป็น....
สตส.สมุทรสงคราม ขอเชิญชวนร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อหลวง" ปลูกฝังเยาวชน รู้คุณค่าของน้ำ พร้อมทำบัญชีสู่ความพอเพียง ณ บริเวณท้องสนามหลวง เเละหน้ากระทรวงเกษตรเเละสหกรณฺ์ (30/11/57)