(ภาคค่ำ) พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (28/07/2558)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.30 น. นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทสงคราม เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้นำเจ้าหน้าที่ฯ ออกปฏิบัติการโดยนำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เข้าไปสอนเเนะเเก่นักเรียนโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ (28/07/2558)
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 58 เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้นำเจ้าหน้าที่ฯ ออกปฏิบัติการโดยนำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เข้าไปสอนเเนะเเก่นักเรียนโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ อำเภอบางคนที ...
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (28/07/2558)
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 น. นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม...
(ภาคเช้า) พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (28/07/2558)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 06.30 น. นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทสงคราม เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร...
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม (24/07/2558) 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ...
การประชุมอบรมนโนบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม (23/07/2558)
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมอบรมนโนบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรจังหวัด สมุทรสงคราม...
จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13 (23/07/2558)
เมื่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.สหกรณ์การเกษตรผสมผสานแพรกหนามแดง จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (ที่ทำการสหกรณ์) ต.แพรกหนามแดงอำเภออัมพวา ...