Online:

Visited:

---------------

 เข้าสู่ระบบ
 
 


จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดพิธีถวายพระพร ในวโรกาสวันครบรอบวันประสูติสมเด็จพระบรมโอสาธอราช สยามมกุฏราชกุมาร ครบรอบ 60 พรรษา โดยมี นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพีธี โดยมีหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วม อย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางสุนันทา ถิรจรุง หัวหน้าสำนักงานฯ มีการตักบาตร การวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสัการะ และจุดเทียนชัย  เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2555 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี 2553
โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อบต.แหลมใหญ่
My little farm ปฏิบัติการค้นหาเด็กไทยหัวใจเกษตร
งาน "ตะวันรอดนดอนหอยหลอด" สมุทรสงคราม ประจำปี 2553
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วัดประดู่
วิเคราะห์กำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพทำนา
อตส.เยี่ยมชมสหกรณ์โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร สป.แม่กลอง จำกัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจเยี่ยม ดูงานสป.แม่กลอง จำกัด
โครงการ "ต้นไม้เเห่งความดี" และ กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดนางตะเคียน
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ชนิดสินค้าเห็ด กลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ และกลุ่มแปลงใหญ่ชันโรง
อบรมส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561
พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561
กิจกรรมผู้ว่าพาเข้าวัด
จำนวนคนอ่าน 1627 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เลขที่ 11/55 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
tel: 034-711-604 fax: 034-715-386 | website: http://samutsongkhram.cad.go.th e-mail: cadss@cad.go.th สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม