Online:

Visited:

---------------

 เข้าสู่ระบบ
 
 


จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดพิธีถวายพระพร ในวโรกาสวันครบรอบวันประสูติสมเด็จพระบรมโอสาธอราช สยามมกุฏราชกุมาร ครบรอบ 60 พรรษา โดยมี นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพีธี โดยมีหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วม อย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางสุนันทา ถิรจรุง หัวหน้าสำนักงานฯ มีการตักบาตร การวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสัการะ และจุดเทียนชัย  เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2555 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี 2553
โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อบต.แหลมใหญ่
My little farm ปฏิบัติการค้นหาเด็กไทยหัวใจเกษตร
งาน "ตะวันรอดนดอนหอยหลอด" สมุทรสงคราม ประจำปี 2553
โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วัดโคกเกตุ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 ธันวามหาราช 2553 (1)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ วัดบางน้อย 2555
กิจกรรมการประกวดคนรักบัญชีต้นทุน ครั้งที่ 2 (มอบรางวัล)
ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดปราโมทย์
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สัมมนา”การขับเคลื่อนครูบัญชีด้วยข้อมูลบัญชีฟาร์ม สู่วิถีไทยนิยม ยั่งยืน” ประจำปี 2561
ร่วมประชุมการตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวนคนอ่าน 1648 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เลขที่ 11/55 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
tel: 034-711-604 fax: 034-715-386 | website: http://samutsongkhram.cad.go.th e-mail: cadss@cad.go.th สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม